Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Konsumentowi zgodnie z art.38 pkt.3 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. „Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

Informacje

+48 505 700 406

biuro@carplates.pl

CAR PLATES Agnieszka Szczepańska - logo

0
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - CarPlates - tablice rejestracyjne klasy premium

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Konsumentowi zgodnie z art.38 pkt.3 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. „Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

Informacje

+48 505 700 406

biuro@carplates.pl

CAR PLATES Agnieszka Szczepańska - logo

0